ESKOT

JUHLAVUOSI 2021

Kaksikymmentä vuotta Klubitalotoimintaa ja mielenterveyskuntoutujien sekä muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevien aseman ja oikeuksien edistämistä.

ESKOT ry täyttää vuonna 2021 kunnioitettavat 20 vuotta!

20 vuoden ajan Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry on tehnyt tärkeää työtä. Vuoden 2021 alkaessa yhdistyksen alla olevien Klubitalojen määrä oli kasvanut yhdestä seitsemään ja työntekijöiden määrä yhdestä 57:ään. Jäseniä yhdistyksen Klubitaloilla on miltein kolmetuhatta. Paljon on saavutettu – ja toiminta kehittyy koko ajan edelleen!

1
Klubitaloa
1
Työntekijää
1
Jäsentä
0
Vuotta

KLUBITALOJEN TERVEISET

Juhlavuoden kunniaksi ESKOT ry:n Klubitalot ovat keränneet terveisiä ja koostaneet kohokohtia vuosien varrelta. Kurkkaa ne alta ja virittäydy kanssamme juhlatunnelmaan!

Lahden Klubitalo jakoi jäsenilleen jouuiset ruokakassit 2020
Tikkurilan Klubitalolla järjesteettiin kävelyfutista
Kuvakollaasi Lahden kesästä vuodelta 2021
"Olen saanut Klubitalolla tukea haastavan elämäntilanteen läpielämiseen, käytännön ongelmien ratkaisemiseen elämänhallinnassa ja jokapäiväisen elämän haasteisiin." - Klubitalon jäsen

PUHEENJOHTAJIEN SILMIN

Päivi Lipponen, ESKOT ry:n hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja

PÄIVI LIPPONEN, ESKOT ry:n puheenjohtaja 2001-2016, kunniapuheenjohtaja

”Kun tulin ensimmäisen kerran vierailulle, Helsingin Klubitalo sijaitsi teollisuusalueen rähjäisessä rakennuksessa ja menimme sinne kolisevalla tavarahissillä. Muutamassa vuodessa siirryimme Kurviin pankin vanhoihin tiloihin. Se oli suuri sosiaalisen statuksen nosto jäsenillemme. Toimintamme myös laajeni Itään ja uusia Klubitaloja liittyi mukaan, että nimikin piti muuttaa kattamaan koko Etelä-Suomi.

Mieleenpainuvin henkilökohtainen muistoni puheenjohtajakaudeltani on iso seminaari Suomessa, jossa amerikkalainen puhuja totesi: ”luottakaa siihen, että teillä on ystäviä ja teitä autetaan. Jokaisella on lähellä ihminen, jolla on mielenterveysongelma. He eivät tule nimellä esille, mutta he auttavat.” Tuohon nojasin puheenjohtajana ja se oli totta. Meillä oli paljon ystäviä.

Olihan se hienoa, kun tutustuin jäseniimme. Kohtasimme juhlissa. Kuulin heidän elämästään, kuinka he rakensivat hyvää elämää. Itsekin koki olevansa osa yhteisöä ja sen merkityksellistä toimintaa.”

JARI KOSKISUU, ESKOT ry:n puheenjohtaja 2016-2021

”Yksi ESKOT ry:n kehityksessä puheenjohtajakauteni aikana merkittävimmiksi katsomistani käänteistä on todettava ESKOT ry:n voimakas kasvu ja kehitys viimeisten vuosien aikana – olemme luoneet mahtavan Klubitalojen verkoston Etelä-Suomeen. En hallitukseen tullessani olisi ehkä kyennyt kuvittelemaan, miten nopeaa ja vauhdikasta kasvu on ollut. Vaikka olen aina tiennyt, millainen tarve ja tilaus klubitalotoiminnalle on, olen iloinnut siitä, miten laajalti sen merkitys on nähty ja kuinka se on näkynyt toimintamahdollisuuksina sekä taloudellisina edellytyksinä. Samaan aikaan ESKOT on kuitenkin osoittanut, ettei kasvu ja kehitys tarkoita periaatteista tinkimistä tai laadun heikkenemistä. Päinvastoin, mielestäni ESKOT on samalla kirkastanut ja jäsentänyt entisestään omaa rooliaan ja tehtäväänsä, toipumista tukevista periaatteista sekä arvoista tinkimättä.

Toinen asia, jonka haluan nostaa esille, on tapa, jolla ESKOT, kaikki Klubitalot, työntekijät ja jäsenet vastasivat Covid-pandemian haasteeseen. Uskomatonta innovointia, ideointia ja valmiutta nopeisiin muutoksiin sekä samalla sen varmistamista, ettei kukaan jää ulkopuolelle. Se, jos mikä, kertoo klubitalotoiminnan vahvuudesta ja luovuudesta.”

Jari Koskisuu, ESKOT ry:n hallituksen toinen puheenjohtaja
Eveliina Heinäluoma, ESKOT ry:n puheenjohtaja 2021 alkaen

EVELIINA HEINÄLUOMA, ESKOT ry:n puheenjohtaja 2021 alkaen

Mielenterveyden haasteet ovat yhteiskunnassa yleistyneet. Haluan osaltani olla vaikuttamassa siihen, että mielenterveyden haasteisiin on apua saatavilla. ESKOT ry tekee erittäin tärkeää työtä mielenterveyskuntoutujien parissa ja minulle oli suuri kunnia päästä osaksi tätä toimintaa yhdistyksen puheenjohtajan ominaisuudessa.

Yksi suurista haasteista on vastata koronan aiheuttamiin ongelmiin. Ihmisten jaksaminen on ollut koetuksella ja moni on jäänyt yksin. Tarvitsemme entistä enemmän tukea erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille. Tätä työtä klubitalot ovat edistäneet ennenkin ja tähän on syytä panostaa entisestään tulevaisuudessa.”

HANKKEIDEN TERVEISET

Klubitalotoiminnan lisäksi ESKOT ry on ollut juhlavuotenaan osallisena useaan hankeeseen. Osa jatkuu edelleen, osa on jo päättynyt. Mitä kaikkea hankkeissa onkaan saatu ja saadaan aikaan!

Opiskelijoiden opintoihin paluun helpottamiseksi kehitetty työkaluja

Vuonna 2019 käynnistyi STEAn avustuksella 3-vuotinen Takaisin opintoihin –hanke. Siinä on kehitetty opintojen paluuseen tukitoimia korkeakouluopiskelijoille, joiden opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyden haasteiden vuoksi. Hanketta on koordinoinut Nyyti ry ja ESKOT ry:n osahankkeessa on kehitetty vertaismentoritoimintaa Humanistisessa ammattikorkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa. Nyyti ry on tuottanut erilaista materiaalia opintoihin paluun tueksi sekä järjestänyt oppilaitosten henkilöstölle kohdennettuja koulutuksia.

Korkeakouluopiskelijoiden mentorikoulutusten lisäksi hanke toteutti saman sisältöisen koulutuksen keväällä 2021 ESKOT ry:n Klubitaloille, jotta Klubitalojen jäsenistöstä voitaisiin kouluttaa tukihenkilöitä eli mentoreita uusien jäsenten perehdyttämiseen sekä oman osaamisen mentorointiin jäseneltä jäsenelle esim. IT-tukena toimien. Tämä pilottikoulutus oli suuri menestys ja sen pohjalta ESKOT ry:ssä jatketaan mentoritoiminnan kehittämistä.

Takaisin opintoihin –hankkeen tuotokset jäävät Nyyti ry:n edelleen jaettaviksi ja hyödynnettäviksi kaikille aihealueesta kiinnostuneille. Lisätietoja hankkeen tuotoksista saat täältä.

 

Työelämän puuttuva pala

ESKOT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun toteuttama Puuttuva pala -hanke kehittää työllisyyspolkuja tuettujen työllistämismuotojen ja avoimien työmarkkinoiden välille. Hanke alkoi 2019 ja päättyy vuonna 2021.

Keikkatyössä työntekijä työskentelee kerran tai muutaman työvuoro. Tuettu keikkatyö sopii tilanteisiin, joissa työntekijä kaipaa työnteon tueksi työvalmentajan tukea, neuvontaa ja ohjausta. Se tarjoaa mahdollisuuden kokeilla työelämävalmiuksia ja saada työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta työehtosopimuksen mukaisella palkalla samalla, kun työvalmentaja tukee esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisessa, sopivan työn löytymisessä sekä työtehtävien tekemisessä.

Keikkatyöntarjoajille malli on hallinnollisesti kevyt tapa työllistämiseen ja yhteiskuntavastuun kantamiseen. Siinä mahdollistetaan jokaisen työpanoksen saaminen käyttöön silloinkin, kun mahdollinen työtuntimäärä on pieni. Hanke on rahoitettu ESR- ja STEA-rahoituksella. Tutustu lisää hankkeeseen tästä!

Kokemusasiantuntijakoulutusta ja töiden koordinointia

ESKOT ry:n Lahden Klubitalolla toteutettiin ESR:n ja Lahden kaupungin rahoittamana Minun tieni kokemusasiantuntijaksi –hanke 2019 – 2021. Hankkeen aikana koulutettiin Päijät-Hämeen alueelle 50 henkilöä toimimaan mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä oppilaitoksissa kokemusasiantuntijoina. 

Koulutetut kokemusasiantuntijat työskentelivät mm. kouluttajina, luennoitsijoina sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäjinä. Hankkeeseen palkatun koordinaattorin tehtävänä oli mm. auttaa kokemusasiantuntijoita työn etsinnässä ja työsopimusten teossa, toimia kokemusasiantuntijoiden ja työpaikkojen yhteyshenkilönä sekä tukena työsuhteen aikana, järjestää kokemusasiantuntijoille työhyvinvointia lisäävää toimintaa sekä työllistymistä edistävää lisäkoulutusta.

Hankkeen päättymisen lähestyessä koordinoinnin jatko saatiin turvatuksi ja toimintaa edelleen kehitetyksi, kun huhtikuusta 2021 voitiin palkata kokoaikainen koordinaattori tehtävään siten, että puolet palkkakuluista rahoitti Lahden kaupungin työllisyyspalvelut ja toinen puolikas katettiin STEAn Lahden Klubitalolle myöntämästä avustuksesta.

Elokuussa 2021 käynnistettiin jälleen uusi kokemussiantuntijakoulutus ja siihen valittiin 14 henkilöä. Koulutus järjestetään yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sekä Finfamin kanssa ja se kestää joulukuuhun saakka.

Tule mukaan tukemaan toimintaa

Olemme nyt kaksikymmentä vuotta tehneet tärkeää työtä. Paljon on saavutettu, mutta edessä on vielä monta muutosta sekä ihanaa vuotta.

Voit tukea toimintaamme monella tavalla. Kanssamme tuet mielenterveyskuntoutujia tai muutoin psykososiaalista tukea tarvitsevia ja edistät heidän asemaansa, oikeuksiaan, osallisuuttaan ja toimintamahdollisuuksiaan sekä työllistymisen yleisiä edellytyksiä yhteiskunnassa. Hyviä tapoja tukea toimintaa ovat esimerkiksi:

  • Anna avustus tai tee lahjoitus
  • Tee testamentti ESKOT ry:n hyväksi
  • Liity yhdistyksen kannatusjäseneksi – lue lisää täältä!
LAHJOITUKSET

Lisätietoa lahjoittamisesta tai avustuksista saat ottamalla yhteyttä yhdistyksen toiminnanjohtajaan:

KAIJU YRTTIAHO

Hämeentie 54, 00500 Helsinki
+358 40 7252 028
kaiju.yrttiaho@eskot.org

Löydät meidät myös Lahjoittamo-palvelusta:    Siirry Lahjoittamo-palveluun

Kiitos, että olet mukana!

Lisätietoa yhdistyksen ja Klubitalojen toiminnasta saat yhdistyksen sivuilta.

ESKOT ry täyttää vuonna 2021 kunnioitettavat 20 vuotta!